BrevdueNord

Solen

 Solstorme påvirker kapflyvningerne

Ove Fuglsang Jensen

31. maj 2020

Solen har været helt blank for solpletter der giver solstorme, og der har ikke været pletter meget lang tid. Pludselig for nogle dage siden den 29. maj skyder solen helt vildt med mange solstorme i rap. Det var heldigvis dagen før kapflyvningerne, men det ser ud til at de mange storme alligevel har påvirket jordens magnetfelt i mindre grad dagen efter den 30. maj. Ser vi på magnetogrammet nederst er der noget uro fra midt formiddag.

Ser vi på duernes reaktion på denne mindre forstyrrelse på magnetfeltet, vil de ældre erfarne duer med god navigereing ikke være nævneværdigt påvirket. Hvad angår de uøvede etårs duer der ikke har været igennem et ungeprogram, er der en vis usikkerhed, men de kommer da nok de fleste. Det er lidt uheldigt med sådan en forstyrrelse i starten af sæsonen.